Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
For more contact information click here.

Peace cups

Support peace work. The cup ''A Piece of Peace'' is sold to the benefit of the ÅIPI.

More information here.

Download our brochure

  

 

English

Swedish

RussianPublication about
the Åland Example

ALEX_Cover_72

Read more here.

The Åland Peace Blog

Since the very beginning (in 1992) the Åland Islands Peace Institute has
worked with questions of security, minorities and autonomy. The purpose is
to prevent and manage conflicts, always with a gender awareness. Throughout
the years we have gathered knowledge and strengthened expertise within these
areas, and a new phase was initiated in 2007 with the development of the
Peace Institute's research and investigation capacity. The Peace Institute
arranges seminars, conferences and courses within these areas and regularly
publishes reports and books. We believe that some of the knowledge and
the insights that we acquire should be disseminated to a wider public in a
shorter and quicker form. This is why we are creating the blog. It is
knowledge-oriented and analyzes or comments briefly - but quickly -
news, events and phenomena with the purpose of providing deeper
understanding. The staff and the board of the Peace Institute will
contribute to the blog.

Sia Spiliopoulou Åkermark
Director of the Peace Institute, Associate Professor in International LawCaisa_Hallback

Cajsa Hallbäck går i årskurs 9 i Strandnäs skola i Mariehamn på Åland. Under hösten 2013 var hon prao-elev på fredsinstitutet i tre dagar och skrev då detta blogginlägg.

För att kunna kämpa för fred behöver man först bli medveten, bli medveten om vad som händer i världen och sedan göra andra medvetna. Visa att man bryr sig om och stöder freden i samhället. Att man förstår hur konflikter i världen påverkar alla och vilken kraft vi alla besitter att bekämpa dem. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något.

Det måste ske en attitydförändring till fred hos ungdomar, men även hos vuxna. Vi behöver visa att fred är viktigt och jobba för att både skapa och bibehålla den.

Fred i skolan

Ordet fred innefattar flera olika delar. Det jag direkt tänker på när jag hör ordet fred är att det inte finns krig. Men fred är så mycket mer än bara det politiska och det finns så många olika slag av fred.

Fred i skolan är att kunna vara så som man är utan att bli kränkt. Att det finns, mellan elev och elev, och mellan lärare och elev, en känsla av frihet och trygghet. Fred i skolan är att man kan känna sig trygg både fysiskt och psykiskt i sin skolmiljö och inte behöver vara rädd eller osäker. Skolan ska vara en jämlik och jämställd plats där alla är lika mycket värda och där det inte spelar någon roll vilken hudfärg man har, var man kommer ifrån, vilket kön man har eller vilka åsikter man står för. Skolan är en plats för både lärande och studier, men också en plats där olika människor och kulturer möts för att arbeta tillsammans. Det är viktigt att vi alla ser till att ha en positiv inställning till varandras olikheter, då vi tillsammans skapar miljön omkring oss och på så sätt bidrar till fred i skolan.

Hur kan ungdomar bidra till fred i skolan?

Det finns små vardagliga saker som man kan göra varje dag för att bidra till en god stämning i sin skola eller på sin arbetsplats. En så liten sak som att hälsa på varandra när man kommer på morgonen ger en positiv effekt. Sen finns det saker man kan arbeta med men där man kan behöva lite hjälp från vuxna och andra personer. Jag tycker att vi borde ha mera diskussioner i små grupper där man ifrågasätter t.ex. jämlikheten och jämställdheten, både i samhället och i skolan. Min uppfattning är nämligen att ungdomar idag inte riktigt förstår vikten av just de ämnena. Att man kanske funderar tillsammans över hur det ser ut i den egna skolan och hemmet, och vad man kan göra annorlunda för att förbättra samvaron.

Jag tror att engagera eleverna i t.ex. anti-mobbningsgrupper och elevråd är ett bra sätt att få ungdomar att se hur de kan påverka sin skolmiljö konkret. Men att vi sen också behöver se till att alla är delaktiga i arbetet för fred i skolan. Att man på något sätt får alla elever att förstå att alla behövs. "Ingen kan göra allt, men alla kan göra något" är ett klassiskt talesätt som stämmer väldigt bra. En annan bra idé är att låta eleverna i skolan själva tänka ut, fundera och skapa något, t.ex. ett projekt, som tillför skolan en bättre trivsel. Många ungdomar har redan bra synpunkter och åsikter men tas inte på allvar av de vuxna, vilket är väldigt synd och bör ses som ett allvarligt problem. Jag tycker att vuxna i allmänhet, inte bara i skolan, ska inse att ungdomar också har väldigt bra lösningar till och tankar om olika saker.

Hur kan ungdomar bidra till fred i världen?

Fred i världen innebär att det är fred mellan olika nationer och länder, men även mellan diverse grupper i en nation. Den innebär också att t.ex. människor ute i världen inte blir förföljda p.g.a sin tro, åsikt eller hudfärg.

För att kunna bekämpa krig och orättvisor måste man förstå hur konflikter i världen fungerar. Historia är därför mycket viktigt, då man lär sig mer om vad det är som hänt, hur det gick till o.s.v. och därmed kan se hur man kan förhindra att det händer igen.

Det finns många organisationer som arbetar för fred och rättvisa, men också hjälporganisationer som hjälper de utsatta där t.ex. krig råder. Att gå med i en sådan organisation och stöda dem som arbetar med det är såklart ett sätt att hjälpa och visa att man bryr sig. Ett exempel på en sådan organisation är Röda korset. Man skulle ju kanske kunna bjuda in någon sådan organisation till skolan så att eleverna och lärarna kunde få information om hur man kan engagera sig och hjälpa till på bästa sätt. För mycket handlar ju just om det - att bli medveten. Att få information och bli medveten om vad som händer ute i världen och att sedan i sin tur göra andra medvetna. Genom dagsverket kan man ju också stöda organisationer som arbetar med fredsfrågor och i samband med det också då informera elever om hur viktigt det är och varför. Dagsverke till förmån för fredsinstitutets arbete kunde ju vara ett förslag.

Det viktigaste är ändå enligt mig, att visa utåt att man bryr sig, och att man är många som gör det samtidigt. För ju fler det är desto större chans har man att faktiskt påverka makthavarna.

Fredsinstitutets arbete och unga

Fredsinstitutets arbete berör också unga. De har praktikanter från andra länder som kan jobba och lära sig svenska. Projektet Fair Sex gynnar ungdomar på ett mycket positivt plan och bidrar till en, av som sagt väldigt många olika, sorts fred. Men jag tycker att vi, i skolan, borde använda oss mer av den information som vi kan få från fredsinstitutet.

I skolan diskuterar vi inte så ofta som vi nog borde om fredsfrågor, och Ålands demilitarisering känner man till men kunskapen borde utökas. Boken "Fredens öar", som handlar om Ålands självstyrelse och demilitarisering, är en resurs som gott och väl kunde läsas av fler unga. Vad gäller Mariehamn så finns den i dagsläget i Strandnäs och Ytternäs skolas bibliotek, och även Ålands lyceum har den. Man kan såklart också hitta den på stadsbiblioteket.

För att fredsinstitutet ska kunna nå fler unga behövs det mer marknadsföring, för ungdomar, om vad fredsinstitutet är och gör och hur man kan bli delaktig i arbetet för fred. Jag tror att många åländska ungdomar inte riktigt vet eller har koll på det. Jag visste nämligen inte riktigt heller förrän jag kom hit och verkligen fick se hur mycket arbete som görs, och hur viktigt det är.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bloggen skrivs av Fredsinstitutets nuvarande eller tidigare personal, gästforskare och styrelseledamöter eller av inbjudna gästskribenter. Åsikterna är författarens egna.

The blog pieces are written by the peace institute's present or former staff, guest researchers, board members or invited guest writers. The opinions are the author's own.
FacebookTwitterLinkedin