Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
For more contact information click here.

Peace cups

Support peace work. The cup ''A Piece of Peace'' is sold to the benefit of the ÅIPI.

More information here.

Download our brochure

  

 

English

Swedish

RussianPublication about
the Åland Example

ALEX_Cover_72

Read more here.

The Åland Peace Blog

Since the very beginning (in 1992) the Åland Islands Peace Institute has
worked with questions of security, minorities and autonomy. The purpose is
to prevent and manage conflicts, always with a gender awareness. Throughout
the years we have gathered knowledge and strengthened expertise within these
areas, and a new phase was initiated in 2007 with the development of the
Peace Institute's research and investigation capacity. The Peace Institute
arranges seminars, conferences and courses within these areas and regularly
publishes reports and books. We believe that some of the knowledge and
the insights that we acquire should be disseminated to a wider public in a
shorter and quicker form. This is why we are creating the blog. It is
knowledge-oriented and analyzes or comments briefly - but quickly -
news, events and phenomena with the purpose of providing deeper
understanding. The staff and the board of the Peace Institute will
contribute to the blog.

Sia Spiliopoulou Åkermark
Director of the Peace Institute, Associate Professor in International LawMariehamn, 24.11.2011

Idag, fredag den 25 november, är det FNs internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor.

jenny_nyheter

Jenny Jonstoij är projektledare för projektet Utmana könsroller för att motverka sexslaveri.
Jenny har en masterexamen i stats- och genusvetenskap.

Enligt FNs beräkningar kommer 70 procent av världens kvinnor någon gång under sin livstid att bli utsatta för våld. I Sverige anmäldes omkring 29 100 fall av misshandel mot kvinnor under 2009, i drygt 80 procent av fallen var förövaren en man. På Åland anmäldes omkring 110 fall av olaga hot, misshandel och våldtäkt mot kvinnor 2007 (Kvinnor och män på Åland 2008). I de fall där gärningspersonen är en närstående är mörkertalet troligen relativt stort (På tal om kvinnor och män 2010). Störst risk för att bli utsatta för våld löper kvinnor i det egna hemmet eller inomhus, av en manlig förövare som de känner sedan tidigare. Det kan till exempel vara en partner, före detta partner, manlig bekant eller släkting. Våld mot kvinnor förekommer också utomhus, i form av till exempel överfallsvåldtäkter, trakasserier, sexuella övergrepp och tjatsex. Våld och hot om våld begränsar kvinnors livsutrymme och livskvalitet i hemmet så väl som i resterande delar av samhället.

Samhället har idag en ambivalent inställning till våld och inte minst killar uppfostras med dubbla budskap. Samhället tar starkt avstånd från våld samtidigt som vi också hyllar det. Hjältar i filmer och tv är (oftast) män som utövar våld för att besegra fienden. Leksaker riktade till killar är ofta uppbyggda kring våld, som till exempel actionhjältar, krigare och skjutvapen. Det dubbla budskapet finns också inom idrotten där budskap om ”fair play” varvas med förväntningar om att ge igen på fula tacklingar i hockeyrinken eller på fotbollsplanen. Vardagsvåld är en annan form av våld som innefattar skojbråk som ett sätt för killar att umgås på. Det kan vara knuffar, brottning, slag i bakhuvudet och verbala kränkningar. Detta våld förklaras ofta med att det bara är på skoj. På detta sätt fostras killar in i en våldskultur där de lär sig att våld är något som är okej att använda i vissa situationer – t ex  inom idrotten, i självförsvar, på skoj, när någon förtjänar det, när konflikten inte kan lösas på andra sätt osv. Killars uppfostran och relation till våld drabbar dem själva samtidigt som det också drabbar tjejer och kvinnor (Svensson 2008, allan-metodmaterial för samtalsgrupper). 

De flesta män är inte våldsamma, men det är gruppen män som står för huvuddelen av våldet i samhället. Av denna anledning behövs våld mot kvinnor (likväl som våld mellan män) förstås som något tätt sammanvävt med maskulinitet. För att göra verklighet av avskaffandet av våld mot kvinnor behöver samhället satsa mer på preventiva åtgärder och jämställdhetsfrämjande satsningar som problematiserar normer kopplade till kön. 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bloggen skrivs av Fredsinstitutets nuvarande eller tidigare personal, gästforskare och styrelseledamöter eller av inbjudna gästskribenter. Åsikterna är författarens egna.

The blog pieces are written by the peace institute's present or former staff, guest researchers, board members or invited guest writers. The opinions are the author's own.
FacebookTwitterLinkedin